+420 723 651 348

Tenisová škola Mladá Boleslav

Cílem tenisové školy je výchova mládeže, která směřuje k všestrannému vývoji hráčů. Škola se zaměřuje na výchovu hráčů pro výkonnostní tenis, nikoliv rekreační. Tomu odpovídá i způsob trénování a množství tréninků.

Začínám již s nejmenšími dětmi ve věku 4 let. Tréninky jsou samozřejmě přizpůsobeny věku hráče a hráči jsou rozděleni do následujících ktegorií.

  MINITENIS

  děti ve věku 4 – 7 let

  • Hrajeme na malé hřiště pomalými míči,
  • základem je přístup k tréninku ve formě hry,
  • předmětem je výuka základní tenisové techniky a dále cvičení zaměřená na všeobecnou průpravu,
  • k této kategorii nemají děti žádné soutěže družstev ani jednotlivců,
  • trénink 3 x 1 hodina/týden.

  BABYTENIS

  děti ve věku 7 – 10 let

  • Hrajeme na 3/4 celého hřiště a následně na celé hřiště, pomalými míči pro babytenis,
  • předmětem výuky je vyšší míra specializace na tenisovou techniku, nadále pak cvičení zaměřená na všeobecnou přípravu (obratnost a rychlost),
  • děti, které dosáhnou požadované úrovně, hrají soutěže družstev a jednotlivců,
  • trénink 3 – 5 hodin/týden.

  ŽACTVO, DOROST

  děti ve věku nad 10 let

  • Vysoká míra specializace na tenis, nácvik techniky, technických dovedností, specializovaná kondiční cvičení,
  • mladší žáci, starší žáci a dorost hrají soutěže jednotlivců a družstev,
  • trénink 5 – 8 hodin/týden.